تمـــاس با شـرکت پــژواک سـامانه قاصدک

ارتباط با دفتر فروش قزوین

  • ارتباط با دفتر : 33361000-028
  • تلفن واحد فروش : 09353361000
  • آدرس و کدپستی : قزوین، ضـلع شمـال شرق میـدان میـرعمــاد بن‌ بست چلیپا، ساختمان‌ سروش طبقه دوم  واحد 3
  • ایمیل: psghasedak@gmail.com

ارتباط با دفتر فروش تهران

  • ارتباط با دفتر : 33361000-028
  • تلفن واحد فروش : 09353361000
  • آدرس و کدپستی : قزوین، ضـلع شمـال شرق میـدان میـرعمــاد بن‌ بست چلیپا، ساختمان‌ سروش طبقه دوم  واحد 3
  • ایمیل: psghasedak@gmail.com