باتری یو پی اس

ولتاژ بتوانند به طور مستمر کار برق رسانی را انجام دهند و مانع از خاموش شدن سیستم ها شوند.

باتری های ups از نوع سیلد اسید(اسید سرب) می باشند و از بهترین نوع باتری های طراحی شده برای یو پی اس به شمار می آیند.

باتری یکی از اجزاء اصلی و مهم برای یو پی اس، باتری آن می باشد تا در زمان قطع جریان برق و یا کاهش های سیلد لید اسید برای جلوگیری از هرگونه احتمال فرار هیدروژن یا نشتی اسید، کاملا بسته شده اند.برای کاهش بیشتر احتمال نشتی، اسید با لایه هایی از نمد یا فیبر پوشانده شده است که آن را سر جای خود نگه دارد.

باتری یوپی اس از مزایای بسیاری نسبت به باتری های سنتی معلق در مایع دارند، از جمله اینکه براحتی می توان آنها را در مسافت های طولانی حمل و نقل کرد زیرا در مقابل نشتی محافظت شده اند، در حالی که باطری های سنتی معلق در مایع به عنوان یک ماده خطرناک و ریسک پذیر در نظر گرفته می شوند.

شرکت پژواک سامانه قاصدک عرضه کننده باطریهای یو پی اس یو پی اس از جمله ZICO, UFO , PEC  و صبا باتری در استان قزوین و استانهای همجوار می باشد.